CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Thôn Xuân Trạch, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

MST:

2500717399

Ngày cấp 16-04-2024

Giám đốc: NGUYỄN HUY HÙNG

Thành lập: 16-04-2024 - 1 tháng

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 43290 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
2 16210 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
3 16220 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
4 16230 Sản xuất bao bì bằng gỗ
5 1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
6 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
7 42120 Xây dựng công trình đường bộ
8 42990 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
9 Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
10 Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
11 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
12 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng
13 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
14 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
15 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
16 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
17 41010 Xây dựng nhà để ở
18 41020 Xây dựng nhà không để ở
19 42210 Xây dựng công trình điện
20 42220 Xây dựng công trình cấp, thoát nước
21 42230 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
22 42290 Xây dựng công trình công ích khác
23 42910 Xây dựng công trình thủy
24 42920 Xây dựng công trình khai khoáng
25 42930 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

Doanh nghiệp mới thành lập