CÔNG TY TNHH XTUTOR

Địa chỉ: 31 Vĩnh Hội, Phường 04, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST:

0318064291

Vốn điều lệ: 3.000.000.000

Ngày cấp 26-09-2023

Giám đốc: TRẦN NGỌC XUÂN

Thành lập: 26-09-2023 - 2 tháng

0906782705

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 85590 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
2 18110 In ấn
3 32900 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
4 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
5 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
6 46310 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
7 4632 Bán buôn thực phẩm
8 4633 Bán buôn đồ uống
9 4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
10 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
11 46510 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
12 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
13 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
14 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
15 46900 Bán buôn tổng hợp
16 4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
17 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
18 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
19 4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
20 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
21 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
22 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
23 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
24 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
25 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
26 56290 Dịch vụ ăn uống khác
27 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
28 62090 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
29 66190 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
30 70200 Hoạt động tư vấn quản lý
31 79110 Đại lý du lịch
32 81100 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
33 81300 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
34 82110 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
35 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
36 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
37 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
38 96390 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập