Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 102 Trần Quý Cáp - Phường Hòa Thuận - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

Nơi đăng ký nộp thuế: 102 Trần Quý Cáp - Phường Hòa Thuận - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

MST:

4001079793

Ngày cấp 30-05-2016

Giám đốc: Vũ Nguyễn

Thành lập: 30-05-2016 - 7 năm

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 64300 - Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Doanh nghiệp mới thành lập