Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Long Phú

Địa chỉ: 144 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Long B - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký nộp thuế: 144 Đỗ Xuân Hợp P.Phước Long B - - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

MST:

0311670039

Ngày cấp 27-03-2012

Giám đốc: Lê Xuân Anh

Thành lập: 27-03-2012 - 11 năm

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 64300 - Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Doanh nghiệp mới thành lập