Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nơi đăng ký nộp thuế: Số 01 Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

MST:

2300885364

Ngày cấp 03-04-2015

Giám đốc: Nguyễn Thị Việt Hà

Thành lập: 03-04-2015 - 8 năm

02413854577

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 91010 - Hoạt động thư viện và lưu trữ

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 91010 Hoạt động thư viện và lưu trữ

Doanh nghiệp mới thành lập