UBND xã Nghĩa Hoà

Địa chỉ: UBND xã Nghĩa Hoà - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

Nơi đăng ký nộp thuế: UBND xã Nghĩa Hoà - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An

MST:

2900537224

Ngày cấp 14-03-2003

Giám đốc:

Thành lập: 14-03-2003 - 20 năm

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 64300 - Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Doanh nghiệp mới thành lập