VPLS Bảo Luật

Địa chỉ: 2/10A Bình Gĩa Phường 13 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký nộp thuế: 2/10A Bình Gĩa P.13 - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

MST:

0302967996

Ngày cấp 09-07-2009

Giám đốc: Võ Minh Bảo

Thành lập: 09-07-2009 - 13 năm

8591137

Giới thiệu doanh nghiệp

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 69101 - Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp mới thành lập