CÔNG TY TNHH XUÂN NGỌC TN

Địa chỉ: Số nhà 15, Biệt Thự 11, Đô Thị Mới Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội

MST:

0110720466

Ngày cấp 21-05-2024

Giám đốc: ĐẶNG THỊ THANH XUÂN

Thành lập: 21-05-2024 - 23 ngày

Doanh nghiệp chưa có website

Thêm thông tin website
Tạo website có triết khấu 30%

Ngành nghề kinh doanh chính

  • 4511 - Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngành nghề kinh doanh

# Số Tên
1 22110 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
2 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
3 4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
4 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
5 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
6 Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
7 4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
8 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
9 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
10 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
11 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
12 46900 Bán buôn tổng hợp
13 47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
14 47990 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
15 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
16 82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Doanh nghiệp mới thành lập